Consultanta deseuri

Consultanta deseuri

Progreen TAT SRL iti pune la dispozitie urmatoarele servicii de consultanta pentru deseuri:

 • Indeplinirea obligatiilor prevazute de legea 211/2011 de catre o persoana calificata conform legii (Specialist managementul deseurilor, cod COR 325713):
  • Intocmirea si completarea Registrului de Evidenta a Gestiunii Deseurilor, in conformitate cu prevederile legale.
  • Transmiterea lunara a evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu catre Agentia pentru Protectia Mediului.
  • Urmarirea si asigurarea indeplinirii obligatiilor ce revin ca operator economic cu privire la gestionarea deseurilor, inclusiv realizarea instructajelor obligatorii pentru personalul angajat.
  • Consiliere pe alte probleme de protectia mediului.
 • Intocmirea de proceduri privind identificarea tipurilor de deseuri, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a acestora pe categorii, instruire angajati interni.
 • Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor.
 • Verificarea existentei relatiilor contractuale cu societatile de profil (colectori) si oferirea de solutii de optimizare pentru eliminarea deseurilor.