Gestiunea deseurilor

Gestiunea deseurilor

Progreen TAT SRL iti pune la dispozitie urmatoarele servicii de gestiune a deseurilor:

  • Asistenta in identificarea deseurilor generate, conform codului deseurilor.
  • Consilierea si intermedierea relatiei cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit incadrarea corectă a deseurilor.
  • Furnizarea de solutii tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare si eliminare pentru orice categorie de deseuri, cu costuri minime pentru beneficiar  – generatorul de deseuri.
  • Actualizari legislative si consultanta in vederea atragerii de fonduri pentru realizarea obiectivelor de protectia mediului.