Intrebari frecvente

Sunt obligat sa raportez date cu privire la managementul deseurilor?
Da, conform H.G. 856/2002, art. 1.

Ce constituie contraventie? Ce amenzi risc? Amenzile se pot cumula?

  • Lipsa Acordului sau a Autorizatiei de Mediu precum si a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor – intre 30.00060.000 RON pentru fiecare contraventie.
  • Lipsa contractelor de preluare a deseurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toti agentii economici) intre 5.00050.000 RON.
  • Nedesemnarea unei persoane instruite in domeniul gestiunii deseurilor sau lipsa contractului cu o firma specializata intre 15.000 30.000 RON
  • Neincadrarea fiecarui tip de deseu generat in lista deseurilor conform HG 856/2002 intre 20.00040.000 RON.
  • Neintocmirea evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, neintocmirea centralizatorului privind evidenta deseurilor si transmiterea la agentia pentru protectia mediului si nepastrarea evidentei gestiunii deseurilor cel putin 3 ani – intre 15.00030.000 RON pentru fiecare contraventie.

IMPORTANT!
Amenzile pot fi cumulate si pot depasi cuantumul maxim prevazut de
fiecare contraventie.