Serviciile Noastre

Progreen TAT vă poate oferi o suită de servicii integrate pentru administrare a deșeurilor

(colectare, transport, consultanță și documentație):

 

 • Colectare deșeuri reciclabile

Oferim servicii de colectare, transport, sortare, depozitare și valorificare deșeuri nepericuloase (deșeu ambalaj, hârtie, PET, sticlă, folie plastic, deșeuri textile, deșeuri feroase și neferoase ș.a.)

 

 • Colectare deșeuri periculoase

Firma noastră este autorizată pentru colectarea DEEE-urilor, apelor murdare, namolurilor (bioremediere), uleiurilor minerale, deșeurilor rezultate din producție sau a oricărui deșeu din categoria deșeurilor periculoase. De asemenea, suntem autorizați pentru dezansamblarea utilajelor industriale (inclusiv programul RABLA)

 

 • Colectare deșeuri medicale

Firma noastră este autorizată pentru colectare, transport și eliminare deșeuri medicale – înțepătoare, tăietoare, anatomo-patologice, medicamente expirate.

 

 • Consultanță în gestiunea deșeurilor

  • Întocmirea de proceduri privind identificarea tipurilor de deșeuri, codarea, colectarea și depozitarea selectivă a acestora pe categorii, instruire angajați.
  • Raportarea informațiilor privind gestiunea deșeurilor către instituțiile abilitate.
  • Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legea 211/2011 de către o persoană calificată conform legii (Specialist managementul deșeurilor, cod COR 325713):
   • Întocmirea și completarea Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale.
   • Transmiterea lunară a evidenței gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu către Agenția pentru Protecția Mediului.
   • Urmărirea și asigurarea îndeplinirii obligațiilor ce revin ca operator economic cu privire la gestionarea deșeurilor, inclusiv realizarea instructajelor obligatorii pentru personal.
   • Consiliere pe alte probleme de protecția mediului.